Nyheter

Kategori: Nyheter

– Urovekkende at ingen kommuner tester vannet

MIKROPLAST:  Tommy Reinås er gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne i Trøndelag fylkeskommune. Han mener at det er bekymringsverdig at ingen tester kommunevannet....

Gratis Ipad i skolene

Skolene i Stjørdal er midt i et digitalt taktskifte. Kommunestyrets vedtak om å anskaffe Ipad til alle elevene i løpet av tre år, samtidig som det kommer stadig fl...

Skal Stjørdal være en fjordby eller en innlandsby?

Skal Stjørdal være en fjordby eller en innlandsby? Jeg mener at vi må få mer kontakt med sjøen, og at området hvor det idag er gasskule,...

– Positivt med fellesfyrverkeri

I 2015 foreslo Tommy Reinås i Miljøpartiet de Grønne i Stjørdal at de lokale bestemmelsene for fyrverkeri skulle endres. Han så for seg et kommunalt fyrverkeri og...

– Ingen skal tvinges til å møte på rådhustrappa

Ingen sosialklienter skal tvinges til å møte på rådhustrappa, sier Miljøpartiets Tommy Reinås. Folk som mottar sosialhjelp i Stjørdal skal få oppmøt...

Vil erstatte Statoil med bio-arbeidsplasser

Miljøpartiets Tommy Reinås og Ingrid Liland vil erstatte oljearbeidsplassene i Stjørdal med nye grønne arbeidsplasser.