Skal Stjørdal være en fjordby eller en innlandsby? Jeg mener at vi må få mer kontakt med sjøen, og at området hvor det idag er gasskule, asfalt, industri, havn med mer – at dette området må bli en sentrumsdel av vår by. Vi må knytte sammen sentrum og kontakten med fjorden vår. Min framtidsdrøm er at Stjørdal åpner seg mot sjøen, og at vi kan ha butikker, restauranter og leiligheter ved sjøen i dette området. Dette uten å forrige fellesområder som Molovika og Storvika, tvert imot kan vi styrke og løfte disse områdene. Storvika er en perle som må løftes og styrkes.

 

Opps, fant ikke skjemaet.