Fotocredit:

Skal Stjørdal være en fjordby eller en innlandsby?

Skal Stjørdal være en fjordby eller en innlandsby? Jeg mener at vi må få mer kontakt med sjøen, og at området hvor det idag er gasskule, asfalt, industri, havn med mer – at dette området må bli en sentrumsdel av vår by. Vi må knytte sammen sentrum og kontakten med fjorden vår. Min framtidsdrøm er at Stjørdal åpner seg mot sjøen, og at vi kan ha butikker, restauranter og leiligheter ved sjøen i dette området. Dette uten å forrige fellesområder som Molovika og Storvika, tvert imot kan vi styrke og løfte disse områdene. Storvika er en perle som må løftes og styrkes.

 

februar 11, 2018

Bladet leder skriver i sin lederspalte at det foregår et ordskifte om hvem som er den styggeste byen, Stjørdal eller Steinkjer. Debatten dreide seg egentlig om at Trøndelag fylkeskommune planlegger et nytt administrasjonsbygg i Steinkjer sentrum, nær togstasjonen. I debatten sa jeg at jeg har litt sånn «Øst-Europa feeling» når jeg kommer til Steinkjer sentrum. Adressa er enige i denne sammenligningen. Poenget mitt var at det er litt grått, kjedelig, og mangel på vedlikehold at de byggende som utgjør sentrumskvartalet ved O2 bygget, Grand hotell og rådhuset. Det at fylkeskommunen nå planlegger nytt administrasjonsbygg i sentrumskjernen, vil kunne være en god kickstart for at Steinkjer kommunen kan sette fart i en forskjønningsprosess av sentrum. Sånn sett er dette en gavepakke til Steinkjer.

En stygg by?

Som et resultat at debatten i fylkesutvalget, lagde flere regionalaviser en sak på dette, med fokus på kommentaren om «litt Øst-Europa følelse» omkring Steinkjer sentrum. Da kom byantikvaren i Steinkjer på banen og svarte at det var vanskelig å finne en mer karakterløs by en Stjørdal. Når det er sagt – så mener jeg at det var usaklig av en byantikvar – og gå etter mannen og ikke ballen. Det at en kommunalt ansatt ikke klarerer å holde seg til saken, men finner det nødvendig å henge ut en politikers hjemby, kan vel betegnes som lite profesjonelt. Det skulle tatt seg ut om våre kommunalt ansatte – hadde gått etter enkeltpolitikere bakgrunn, istedet enkeltpolitikers utsagn i det offentlige ordskifte. Det ville vært grunnlag for en medarbeidersamtale.

Bladet skriver på lederplass: «Men det er selvsagt ingen røyk uten ild. Byen har vokse-smerter og det har åpenbart gått på bekostning av det estetiske. Du finner stabbur og kulturhus, trønderlåner og funkishus hånd i hånd. Nå er den rotete fasaden mot E14 under planlegging. En sentrumsplan er på trappene. Og som arkitektene påpeker i dagens avis – det er politikernes ansvar å utvikle en god sentrumsplan. Vi har flere fantastiske perler i Stjørdal sentrum, men i dag oppleves uttrykket kaotisk. Det er ingen som vinner en byplanleggingspris for dagens utgave av byen. Men ting er på gang.»

Bladet har dermed oppsummert på en god måte det jeg har sagt meg enig i – Stjørdal er en litt rotete by – uten så mye helhetlig byplanlegging. Så hvordan skal vi da få til en mer helhetlig byplanlegging? Hvordan skal vi forbedre byen omdømme?

Jeg ønsker å løfte debatten om kommunen skal ansette en egen byarkitekt. En byarkitekt skal løfte arkitekturfeltet og skape økt offentlig debatt om arkitektur, byforming og byutvikling. En helhetlig byutvikling med estetiske løsninger kommer ikke av seg selv, vi trenger en bypådriver, som hele tiden skal fokusere på utvikling av sammenhengende byløsninger. Folkevalgte velges hvert 4 år – mens en byarkitekt kunne holdt fokus på de lengre utviklingslinjene over flere tiår, og dermed skapt en nødvendig sammenheng og utviklingslinje i byplanleggingen og byutviklingen.

Det kan også være slik at planavdelingen på rådhuset idag, har mer enn nok med å ta stilling til den ene planen etter den andre, og den ene søknaden etter den andre – og at man dermed har mer enn nok med å ta unna en stadig kø av byggesøknader og områdeplaner. Kan det bli slik at om vi investerer i å ha en byarkitekt – at man da får mer helhet og langsiktighet i byutviklingen ?

Jeg mener at vi må få dette belyst og utredet, hva er erfaringene til de kommuner som har ansatte byarkitekter. Har de lyktes i å få til en god byutvikling ? Er det mulig å få en forståelse av om Stjørdal kommune idag mangler den kompetanse og påvirkningskraft en byarkitekt har i de kommuner som har valgt å ha en slik lederperson? Elverum kommune ansatte sin byarkitekt i 2014, en kommune med 21 000 innbyggere. Moss kommune er en kommune med 30 000 innbyggere, de har også en egen byarkitekt. Askim kommune med sine 16 000 innbyggere er igang med å ansatte sin nye byarkitekt, bakgrunnen er at kommunen ønsker å styrke sitt omdømme. Arktitektur skaper ømdømme altså.

Jeg er av den enkle oppfatning, at en byarkiekt med sin arkitekturkompetanse, kan forhindre en tilfeldig byutvikling. En tilfeldig byutvikling er min oppsummering av Stjørdal sin utvikling siste 30 år. Det er tilfeldighetene som har fått skje, som har resultert i en hummer og kanari lignende by. Dette kan vi snu, men det vil ta tid, kanskje enda nye 30 år.

Skal Stjørdal være en fjordby eller en innlandsby? Jeg mener at vi må få mer kontakt med sjøen, og at området hvor det idag er gasskule, asfalt, industri, havn med mer – at dette området må bli en sentrumsdel av vår by. Vi må knytte sammen sentrum og kontakten med fjorden vår. Min framtidsdrøm er at Stjørdal åpner seg mot sjøen, og at vi kan ha butikker, restauranter og leiligheter ved sjøen i dette området. Dette uten å forrige fellesområder som Molovika og Storvika, tvert imot kan vi styrke og løfte disse områdene. Storvika er en perle som må løftes og styrkes.

Fjordbyen Stjørdal er min framtidsby. Hva er din visjon for byen vi alle er så glad i ?

mvh

Tommy Reinås

Kommunestyrerepresentant MDG