Om oss

Stjørdal MDG
Fotocredit: aml
Stjørdal MDG ble stiftet før valget i 2007, hvor strandsoneaksjonen var sentral. Vi kom inn i kommunestyret med en representant, Arne Moe, hvor Karin Aune Berg etter et par år rykket opp som fast representant, da Moe måtte trekke seg av helsemessige årsaker.

Ved valget i 2011, manglet MDG Stjørdal 17 stemmer for å få gjenvalg.

Ved valget i 2015 ble Tommy Reinås valgt inn i kommunestyret med Karin Aune Berg som vara. Gunnar Uglem ble medlem av Plankomiteen. 18. mai 2017 trakk Venstre seg fra samarbeidet med å lede Stjørdal. MDG fikk spørsmål om vi kunne ta Venstres plass. Det sa vi ja til og Tommy Reinås ble leder av komiteen for Kultur, næring og miljø mens Gunnar Uglem ledet Levekårskomiteen.

Ved valget i 2019 – stilte MDG Stjørdal med en valgliste som var sterkere enn noen gang, og et lokallagsstyre i ryggen som også var sterkere enn noen gang. De tre toppkandidatene var 1. Gunnar Uglem, 2. Adrian Minde og 3. Lise Regine Rasmussen. Vi kom inn med to representanter i kommunestyret: Gunnar Uglem og Lise R. Rasmussen. Adrian Minde ble 1. vara. Lise R. Rasmussen er medlem av utvalg Plan og Miljø, Gunnar Uglem sitter i Formannskapet og i Utvalg Kultur og levekår. Adrian Minde sitter både i det lokale og regionale vannområdeutvalget.

Ta kontakt om du har noe på hjertet – send en e-post til stjordal@mdg.no