Nyheter

Kategori: Politikk

TENK NYTT, STEM GRØNT!

Hvorfor stemme grønt?

Fornybar fremtid:

Norge er ved en viktig korsvei nå. Vi kan...

På parti med De Grønne

Tidligere oberstløytnant Gunnar Hiorth har engasjert seg i Miljøpartiet De Grønne.

...

Spør om gasskula igjen

Tommy Reinås (MdG) spør ordfører Ivar Vigdenes (Sp) om gasskula for å prøve å få blikkfanget på agendaen før ny leieavtale skrives under.

...

Spør om forurensing fra flyplassen

Miljøpartiets Tommy Reinås vil vite hva kommunen gjør for å redusere utslipp fra Værnes.

...

Foreslår gratis fiskekort på fiskerike vann

Vi mener at Stjørdal bør ha et gratis fiskekort i alle vann der vi vet at det fiskes for lite i dag, slik at fiskevannene blir holdt i god stand og slik at fle...

Miljøpartiet støtter basishall i sentrum

Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget om å bygge basishall i sentrum av Stjørdal.

...

Vil ha kommunalt fyrverkeri

Miljøpartiet De Grønne ønsker at Stjørdal kommune skal ta ansvar for et felles fyrverkeri. Samtidig vil partiet forby at private kan fyre av fyrverkeri i Stjørdal...

Vil ha slutt på unødig veisalting og kantslått

Leder i Miljøpartiet De Grønne i Stjørdal, Tommy Reinås, og nestleder i MDG i Stjørdal, Gunnar James Hiorth, er sterkt kritisk til kriterier og praksis i vedlikeh...

Vil lukke alle opprettsanlegg for å redde villaksen

MDG Nord-Trøndelag vil stoppe åpne oppdrettsanlegg utenfor Trondheimsfjorden.

– Det handler om å berge villaksen i Stjørdalselva, sier Miljøpartiets fylk...

Valgprogram MDG Stjørdal – 2015 til 2019

Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Stjørdal og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Stjørdal mangler i dag en overordnet grønn politikk. V...