Fotocredit:

Gratis Ipad i skolene

Skolene i Stjørdal er midt i et digitalt taktskifte. Kommunestyrets vedtak om å anskaffe Ipad til alle elevene i løpet av tre år, samtidig som det kommer stadig flere smarte tavler i klasserommene, åpner dette nye muligheter for både lærere og elever.

februar 11, 2018

Kritt og svamp er byttet ut med smarttavle på Fosslia skole. Med en Ipad som kommuniserer med«tavla», kan elevene skrive sammen med læreren.

Stjørdal

Richard Bakken

Skolene i Stjørdal er midt i et digitalt taktskifte. Kommunestyrets vedtak om å anskaffe Ipad til alle elevene i løpet av tre år, samtidig som det kommer stadig flere smarte tavler i klasserommene, åpner dette nye muligheter for både lærere og elever.

På Fosslia skole er det kommet opp elleve smarttavler, eller mer folkelig sagt: Digitale tavler av typen Smart kapp IQ.

Sjuendeklassingene Tea Knudsen, Emma Husby Ervik, Abdullahi Ali og David Eriksen har brukt Ipad i timene, for skolen har 70 padder som brukes etter behov.

–Vi har brukt Ipad i naturfag. Noen ganger har vi skrevet historier eller gjort oppgaver, sier Tea Knudsen.

Alle fire har nettbrett hjemme, men de blir ikke så mye brukt.

–Nei, vi bruker mobiltelefonen, sier de fire samstemt. Når de starter på Stokkan ungdomsskole neste skoleår vil de få sin egen Ipad.

Mange muligheter

Bladet er innom Fosslia skole sammen med Gunnar Uglem, leder Komite Levekår. Anders Krieg, IT-ansvarlig ved skolen, forteller om mulighetene den nye teknologien gir elever og lærere.

–Ipad-en sammen med de nye tavlene kan øke samhandlingen mellom elev og lærer. Tidligere satt elvene og var passive tilhører til læreren som pratet til klassen. De var passive tilhørere. I dag kan de få en oppgave som for eksempel å presentere Leonardo da Vinci. Det er målet for timen. Elevene setter seg ned med Ipad-en og går på nettet. Der finner de informasjon, bilder og filmer. Samtidig skriver de eller dikterer. Når elevene er ferdige skal det presenteres. Elevene vipper sitt dokument, PowerPoint eller hva de har valgt å bruke som presentasjonsmiddel, til smarttavla, forteller Krieg.

Det er også mulig å lagre hva som er skrevet på tavla.

–Hvis jeg har matematikk og en elev rekker opp hånda og sier at dette forstår jeg ikke, så kan eleven vippe problemstillingen fra Ipad-en og opp på tavla hvorjeg kan forklare for hele klassen. Eller at jeg har innføring i deling og underviser tradisjonelt på tavla. Når timen er ferdig kan eleven ta Ipad-en og gå bort til tavla og skanne en QR-kode på tavla. Alt jeg har gjort går over til Ipad-en og når elevene kommer hjem, kan de ta frem hva jeg har gjort i timen når de gjør lekser, sier Krieg.

Uglem legger til at det er også mulig for Anders å filme med Ipad-en.

–Han kan forklare ting som for eksempel deling i matematikk på tavla. Dette filmes og han kan sende filmen med elevene i lekse. Dette gir læreren et større verktøyskrin og letter elevens muligheter for læring, sier han.

Forenkle skolehverdagen

Uglem opplever at det er stor entusiasme i skolene for den nye teknologien og er opptatt av at de tekniske løsningene kan forenkle skolehverdagen til elever med skrive og lesevansker.

–Jeg var selv en elev som hadde problemer med å ta notater. Så jeg hadde bare stikkord og var nødt til både å høre og se. Hvis jeg måtte ta notater så datt jeg bare av. Noen er bare slik. Nå utelukker man ikke elevens mulighet til å ta notater, men har muligheter til å tilpasse undervisningen. Unger som sliter med språk, talelyder eller dysleksi, vet vi kan få en enklere skole-hverdag. Dette er prøvd i andre kommuner og de kan få hjelp med talestyring og opplesing fra apper, slik at de kan lese, samtidig som teksten blir lest opp, forteller Uglem.

Hva vil dette bety for elevene?

–Det er ikke tvil om at vi foran en ny type å undervise. Dagens læreplan er 12 år gammel, men slo fast at digital kompetanse skal inn i alle fag. Det finnes skoler som har tatt noen steg, som vi må se og lære av. Noen skoler har lagt læreboka i papir helt til sides, og bruker kun digital tilbud. I dag gjennomfører jeg matematikkprøver på Ipad også går det rett inn i systemet. Prøvene rettes automatisk og jeg får en profil av eleven. Der kommer det fram hvor bra eleven for eksempel behersker regneartene, forteller Krieg.

Ingen spillmaskin

De kan berolige foreldre som tror at Ipad-en blir en spillmaskin.

– En av styrkene til Ipad-en er at læreren kan bestemme hvilke apper elevene har tilgjengelig til hver enkelt time. Elevene kan ikke installeres hvilke apper man vil. I og med at det er skolens eiendom kan læreren bestemme dette, sier Krieg og legger til at det er massevis med muligheter, og dette blir veldig bra, sier Krieg.

–Artigere for elevene?

–Ja, det tror jeg. Dette er et medium de er vant med. Lærebokforlagene er kreative og lager mange spenstige og artige løsninger. Dette er kult, sier Anders Krieg, IT-ansvarlig ved Fosslia skole.

richard.bakken@bladet.no

913 82 005

Les hele saken på bladet.no her