Fotocredit:

Vil ha slutt på unødig veisalting og kantslått

Leder i Miljøpartiet De Grønne i Stjørdal, Tommy Reinås, og nestleder i MDG i Stjørdal, Gunnar James Hiorth, er sterkt kritisk til kriterier og praksis i vedlikeholdsavtalen Statens vegvesen har gitt Mesta og underentreprenører med salting og kantklipp.

 

juli 29, 2015

Stjørdal MDG har blitt kontaktet av flere innbyggere som er fortvilet over praksisen med kantslått av kommunal- og fylkesveiene. Det er i følge partiet også mange som reagerer negativt på praksisen med unødvendig veisalting. MDG vil ta vare på det flotte naturmangfoldet langs veiene våre.

Les hele saken her