Fotocredit: Jan Erik Sundøy, Stjørdalens Blad

Vil erstatte Statoil med bio-arbeidsplasser

Miljøpartiets Tommy Reinås og Ingrid Liland vil erstatte oljearbeidsplassene i Stjørdal med nye grønne arbeidsplasser.

august 14, 2017

De to er henholdsvis andre- og førstekandidat på stortingslista til Miljøpartiet de Grønne i Nord-Trøndelag.

Tommy Reinås fra Stjørdal er klar over at Miljøpartiets holdning til norsk oljevirksomhet kan ramme Stjørdal hardt. En konsekvens blir at de tusen oljearbeidsplassene hos Statoil på Tangen vil falle bort.

– Men arbeidsplasser vil ikke forsvinne. De skal erstattes med satsing på grønn energi, mener Reinås.

Hovedkontor Stjørdal

Hvis Miljøpartiet de Grønne havner på vippen etter kommende valg, vil partiet sørge for at det blir opprettet et nytt foretak kalt Bionova som skal sørge for næringsvirksomhet basert på fornybare ressurser.

– Vi ønsker at hovedkontoret skal legges til Stjørdal, sier Ingrid Liland.

Hun mener Bionova kan bli en motor for utvikling av næringsvirksomhet basert på fornybare ressurser, på samme måte som Enova er det for fornybar teknologi.

LES HELE SAKEN HER – KLIKK HER