Tommy Reinås
Fotocredit: Jan Erik Sundøy

Blir det mer bemanning ved bosentrene?

– Har Stjørdal kommune planer om å styrke bemanningen ved eldresentrene?

mai 12, 2017

Miljøpartiets Tommy Reinås retter spørsmålet til ordfører Ivar Vigdenes i en interpellasjon under kveldens møte i kommunestyret.

Reinås reagerer på bakgrunn av artikler i Bladet om tilstanden i eldreomsorgen i Stjørdal. I interpellasjonen viser Reinås både til ordet fritt-innlegg i lokalavisa og til reportasjer.

I interpellasjonen peker Tommy Reinås spesielt på et ordet fritt-innlegg i Bladet fra en pårørende til en beboer ved Stjørdal Bosenter.

Les hele saken på bladet.no

OPPFØLGINGSSAK

Ingen planer om mer bemanning på bosentrene

Kommunen har ingen planer om å øke bemanningen ved bosentrene i kommunen.

Les hele saken her