Fotocredit:

Årsmøte Stjørdal MDG 2016

Dato: 14. april 2016
Sted: Hell Stasjon – kontoret til Hell Communication
Tidspunkt: Kl 19.00

 

april 11, 2016

Alle medlemmer er velkommen

Vi skal velge nytt styre, og ellers behandle ordinære årsmøtesaker som årsmelding, årsplan, regnskap og budsjett.

Ta kontakt med leder Tommy Reinås om du har spørsmål – på mail tommy@reinas.no

Påmelding via Facebook eller mail til tommy@reinas.no
Facebook event finner du her https://www.facebook.com/mdgstjordal/events 

Grønn hilsen fra styret

Tommy Reinås
Karin Aune Berg
Gunnar James Hiorth
Ulf Ove Hilstad
Gunnar Uglem
Mia Kristoffersen