Nytt styre i MDG Stjørdal

Årsmøtet i februar valgte et nytt lokallagsstyre på 6 medlemmer – disse er

  • Tommy Reinås, leder
  • Gunnar James Hiorth, nestleder
  • Mia Kristoffersen, sekretær
  • Karin Aune Berg, styremedlem
  • Ulf-Ove Hilstad, styremedlem
  • Gunnar Uglem, 1 vara og kasserer

 

Stjørdal MDG sine tre toppkandidater. Tommy Reinås, Mia Kristoffersen og Karin Aune Berg
Stjørdal MDG sine tre toppkandidater. Tommy Reinås, Mia Kristoffersen og Karin Aune Berg