Kontakt

februar 11, 2018

Leder

Gunnar Uglem, gunnarug@gmail.com

Nestleder (vara i kommunestyret)

Karin Aune Berg

Pressekontakt (folkevalgt og leder av komite KNM)

Tommy Reinås, tommy.reinaas@gmail.com, mob 4802 9505

Kasserer (leder i komite Levekår)

Gunnar Uglem

Sekretær

Lise Rasmussen

Styremedlemmer 

Zorica Maric

Jon Kristian Skei

Representant fra Grønn Ungdom

Mia Kristoffersen