Om oss

Fotocredit: aml
Stjørdal MDG ble stiftet før valget i 2007, hvor strandsoneaksjonen var sentral. Vi kom inn i kommunestyret med en representant, Arne Moe, hvor Karin Aune Berg etter et par år rykket opp som fast representant, da Moe måtte trekke seg av helsemessige årsaker.

Ved valget i 2011, manglet MDG Stjørdal 17 stemmer for å få gjenvalg.

Ved valget i 2015 – stilte MDG Stjørdal med en valgliste som var sterkere enn noen gang, og et lokallagsstyre i ryggen som også var sterkere enn noen gang. De tre toppkandidatene var 1. Tommy Reinås, 2. Karin Aune Berg og 3. Ungdomskandidat Mia Kristoffersen. Vi kom inn med en representant i kommunestyret: Tommy Reinås. Karin Aune Berg ble 1. vara. Gunnar Uglem stiller som partiets representant i plankomiteen.

Nytt styre ble valgt våren 2017.

 

Styret i MDG Stjørdal

  • Anne Marit Ligaard, leder
  • Karin Aune Berg, nestleder og vara i kommunestyret
  • Lise Rasmussen, sekretær
  • Gunnar Uglem, kasserer og medlem i plankomeiteen
  • Jon Kristian Skei, styremedlem
  • Zorica Maric, styremedlem
  • Tommy Reinås, representant for kommunestyregruppa
  • Mia Kristoffersen, representant for Grønn Ungdom